ZADANIA/TASKS


ZADANIE 9

Dany jest zbiór liczb naturalnych. Napisz program, który wyznaczy wszystkie niepuste PODZBIORY tego zbioru.

TASK 9

A set of natural numbers is given. Write a program that will determine all non-empty SUBSET of this set.

DANE/DATA:   7,   6,   180,   45

WYNIKI/RESULTS:
  7
  6
  7, 6
  180
  7, 180
  6, 180
  7, 6, 180
  45
  7, 45
  6, 45
  7, 6, 45
  180, 45
  7, 180, 45
  6, 180, 45
  7, 6, 180, 45ZADANIE 10>
Dany jest ciąg liczb naturalnych. Traktując je jako kody ASCII wydrukuj tak zakodowany tekst.

TASK 10
A sequence of natural numbers is given. Treating them as ASCII codes, print out text so coded.

DANE/DATA:   84   111   109   32   104   97   115   32   97   32   99   97   116   46

WYNIK/RESULT:  Tom has a cat.