ZADANIA/TASKS


ZADANIE 18
Korzystając ze wzoru Leibniza     π / 4 = 1 / 1 - 1 / 3 + 1 / 5 - 1 / 7 + 1 / 9 ...     oblicz przybliżoną wartość liczby dla podanej ilości składników sumy.

TASK 18
Using the Leibniz model calculated as an approximation of the number     π / 4 = 1 / 1 - 1 / 3 + 1 / 5 - 1 / 7 + 1 / 9 ...     for the given quantity of components of the sum.

DANE/DATA:  10000

WYNIK/RESULT:  3.1414926536ZADANIE 19
Napisz program zapisujący podaną liczbę naturalną w systemie RZYMSKIM.

TASK 19
Write a program that saves the specified natural number in the Roman numerals.

DANE/DATA:  2018

WYNIK/RESULT:  MMXVIII