ZADANIA/TASKS


ZADANIE 16
Znajdź wszystkie liczby pierwsze trzycyfrowe, których środkową cyfrą jest 0.

WYNIK/RESULT:  101   103   107   109   307   401   409   503   509   601   607   701   709   809   907


TASK 16
Find all the prime three-digit numbers, of which the central digit is 0.ZADANIE 17
Napisz program na dodawanie dwóch ułamków zwykłych. Wynik ma być wyprowadzony w postaci ułamka zwykłego z jednoczesnym jego skróceniem.

TASK 17
Write a program for adding two vulgar fractions. The result is to be derived in the form of an vulgar fraction and with the same time its simplifing.

DANE/DATA:  4 / 7,   2 / 6

WYNIK/RESULT:  19 / 21