przykłady robotów LEGO MINDSTORMS NXT 2.0


  examples of LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 robots


   SENSORY / SENSORS


  PROGRAM NXT-G, NXC

  prosty przykład, przedstawiaj±cy podstawowe zasady programowania robota

  Robot będzie jechał do napotkania przeszkody. Kiedykolwiek uderzy w przeszkodę, to cofnie się, wykona zwrot i będzie kontynuował jazdę.
  Liczba 75 oznacza wykorzystan± moc silnika.


  a simple example, showing the basic principles of robot programming

 The robot will drive until it encounters an obstacle. Whenever it hits an obstacle, it retreats, makes a turn and continues to drive.
  The number 75 indicates the engine power used.