QUIZ

Akumulator to:
filtr zasilający rejestr procesora program ładujący
 ||| Aplet to:
układ scalony program komputerowy system obsługi baz danych
ARJ to format:
archiwum grafiki muzyki
 ||| Bakteria to program:
antywirusowy pochłaniający zasoby systemu sortujący
Bod to:
1 bit/sek. 2 bity/sek. 100 bitów/sek.
 ||| CPU to:
rodzaj pamięci jednostka centralna sterownik
Cylinder dyskowy to:
ramię głowicy zbiór sektorów zbiór ścieżek
 ||| Diada to grupa:
2 bitów 2 bajtów 2 kilobajtów
Ethernet to standard:
transmisji plików sieci rozległej sieci lokalnej
 ||| Etykieta to adres symboliczny:
instrukcji komórki pamięci komunikatu
FAT to tablica:
adresów pamięci rozmieszczenia plików adresów folderów
 ||| LOGO to:
język programowania interfejs użytkownika rodzaj wydruku
Hardware to:
sprzęt komputerowy zestaw programów rodzaj sieci
 ||| Hipertekst to tekst:
sformatowany z odsyłaczami z grafiką
Interpreter to program:
kopiujący kod analizujący kod drukujący kod
 ||| Iteracja to:
indeksowanie tablicy powtarzanie połączeń powtarzanie instrukcji
Joystick to rodzaj:
myszy komputerowej manipulatora kabla łączącego
 ||| Kermit to:
protokół transmisji wirus komputerowy jednostka pamięci
Klucz to:
pole rekordu hasło dostępu sposób otwierania pliku
 ||| Tracball to:
odwrócona mysz podajnik papieru rodzaj klawiatury
Kwerenda to:
zbiór rekordów dane na dysku zapytanie w bazie danych
 ||| LPT to port:
szeregowy równoległy cyfrowy
Netnik to:
rodzaj notatnika interfejs sprzętowy internauta
 ||| OCR to program do:
skanowania rozpoznawania druku wykrywania błędów
Znak @ jest symbolem:
przeadresowania końca linii potwierdzenia
 ||| Dekremantacja to:
zwiększenie liczby zmniejszenie liczby odwrócenie liczby
Liczba 12 w systemie szestnastkowym to:
dziesiętnie 34 dziesiętnie 18 dziesiętnie 14
 ||| Liczba 12 w systemie ósemkowym to:
dziesiętnie 14 dziesiętnie 10 dziesiętnie 18
Śledź to:
szyna w komputerze kabel zasiląjący zaślepka w obudowie
 ||| X-Windows to:
rodzaj systemu nazwa firmy komputerowej interfejs graficzny
WORM to:
gra komputerowa klasa dysków optycznych pamięć wirtualna
 ||| WAP to:
sztuczna inteligencja sieć rozległa protokół internetowy
Typ Bool to typ:
liczbowy logiczny znakowy
 ||| UPS to zasilacz:
słoneczny akumalatorowy transformatorowy
Schemat Hornera to algorytm dotyczący:
figur geometrycznych wielomianów liczb niewymiernych
 ||| Sito Rratostenesa to algorytm dotyczący:
objętości brył równan liniowych liczb pierwszych
Algorytm mrówkowy to algorytm dotyczący:
budowania stosu mocy zbiorów grafów
 ||| Język Perl to język:
interpretowany kompilowany asemblerowy
Językiem wewnętrznym Delphi jest język:
Java Pascal C++
 ||| Kod liczbowy litery "A" w zestawie ASCII to:
56 66 65
Które z z rozszerzeń określa plik graficzny?
.png .pas .wav
 ||| Które z z rozszerzeń określa plik tekstowy?
.bin .bat .bmp
W którym z języków instrukcji nie kończy się średnikiem?
C++ PHP Basic
 ||| DoS to rodzaj:
ataku sieciowego systemu opracyjnego kompresji danych
MAC to adres:
pamięci karty sieciowej zmiennych systemowych
 ||| Dawna nazwa komputera to maszyna:
obliczeniowa cyfrowa kalkulacyjna
Plug-in to:
wirus aktualizacja modyfikacja
 ||| Wybranie tylko jedenj opcji realizuje:
CheckBox ListBox RadioButton
Validator to program do sprawdzania:
poprawności kodu ilości instrukcji wielkości pamięci
 ||| Specyfikacja algorytmu to:
sposób działania dane i wyniki wraz z opisem schemat blokowy
Złożoność algorytmu to:
ilość instrukcji podstawowych czas działania zużycie pamięci
 ||| Konkatenacja to operacja, która scala:
podprogramy teksty instrukcje
Deklaracja "Word" w języku Pascal oznacza:
wyraz liczbę funkcję
 ||| Po odjęciu liczb binarnych 11111111-1 otrzymamy:
254 255 256
Streamer to urządzenie do:
drukowania podłączania dysku archiwizowania danych
 ||| O zakończeniu operacji z błędem informuje komunikat:
Abort Ignore Fail
Stała pamięć komputera to:
RAM ROM REM
 ||| Ilu bitową liczbą jest adres IP?
16 32 12
Który z języków jest najbliższy kodu maszynowemu?
Basic Asembler Fortran
 ||| Programy do redakcji gazet określa się skrótem:
GTP FTP DTP
Kerning to:
metoda regulacji czcionek rodzaj pisma instrukcja skoku
 ||| Który z formatów nie określa grafiki wektorowej?
CDR WMF GIF
Alias to:
kopia pliku adres internetowy etykieta
 ||| System kodowania Unicode jest rozszerzeniem zestawu:
ASCII ANSI ISO
Program działający w tle w systemach Unix to:
spyware demon des
 ||| Strona kodowa do zapisywania polskich znaków to:
ISO 8859-1 ISO 8859-2 ISO 8859-3