PYTHON


   FUNKCJE

Funkcja jest to podprogram, który działa tylko wtedy, gdy jest wywołany. Dane wysyłane do funkcji są nazywane parametrami. Funkcja może nie mieć żadnych parametrów.


Funkcja może być również zdefiniowana za pomocą instrukcji lambda bez nadawania jej nazwy (funkcja anonimowa).


Jest to bardzo wygodne w programowaniu funkcji, gdy parametrem jest inna funkcja.

Funkcja ta generuje kwadraty liczb od 0 do 9. Standardowa funkcja map jako wynik zwraca listę

Aby funkcja mogła zwrócić wartość, można użyć instrukcji return.