PYTHON


  LISTY I KROTKI

Lista to uporządkowany zbiór obiektów. Obiekty jednej listy mogą być różnych typów, mogą być również listami. Listę definiujemy umieszczając jej elementy w nawiasach kwadratowych, oddzielone przecinkami.
   Np.:
   ls=[0.1,  2.0,  3, [1.1 ,2] ]
stworzy listę zawierającą dwie liczby wymierne, liczbę całkowitą i listę zawierającą liczbę wymierną i całkowitą.

Krotka jest listą, której nie można modyfikować. Zajmuje mniej pamięci i powinniśmy jej używać, jeżeli nie potrzebujemy jej modyfikować. Krotkę definiujemy umieszczając jej elementy oddzielone przecinkami w nawiasach okrągłych:
   kr=(0.1,  2.0,  3,  [1.1 ,2] )
Definicja krotki musi zawierać przecinek, nawet jeżeli krotka ma mieć tylko jeden element:    kr=(0.1  ,)