PYTHON


  PĘTLA WHILE


Pętla while wykonuje zestaw instrukcji tak długo, jak długo jest prawdziwy warunek.Uwaga:   Instrukcja  i = i + 1   może być zapisana krócej:   i += 1