PYTHON


  PĘTLA FOR


Pętla for jest używana do iteracji. Sekwencją może być lista, krotka, łańcuch znaków czy też funkcja range().