PYTHON


  WYRAŻENIA LOGICZNE

Wyrażenie logiczne może przyjmować dwie wartości True (prawda) lub False (fałsz). Wyrażenia logiczne są tworzone przez operatory porównania: ==,!=, <, >, <=, >= . Wyrażenia możemy łączyć za pomocą operatorów logicznych, z których podstawowe to and (i) oraz or (lub).
  INSTRUKCJA WARUNKOWA