PYTHON


  ARYTMETYKA I TYPY DANYCH

  +   dodawanie

  -   odejmowanie

  *   mnożenie

  **   potęgowanie

  /   dzielenie

  //   dzielenie z zaokrągleniem

  %   reszta z dzielenia całkowitego


Podstawowymi typami liczbowymi jest int (liczba całkowita) i float (liczba rzeczywista).
Pomiędzy typami można wykonywać konwersje (rzutowania).

   int()     – zamiana na liczbę całkowitą
  float()    – zamiana na liczbę rzeczywistą

  WYBRANE FUNKCJE MATEMATYCZNE

  ceil     – zaokrąglenie górne, wynik typu float

  floor     – zaokrąglenie dolne, wynik typu float

  trunc     – zaokrąglenie do najniższej liczby całkowitej

  cos     – cosinus

  sin     – sinus

  tan     – tangens

  mod     – reszta z dzielenia całkowitego

  fmod     – reszta z dzielenia dla typu float

  log     – logarytm naturalny

  log10     – logarytm o podstawie 10

  pow     – potęgowanie

  sqrt     – pierwiastek kwadratowy

  exp     – potęga liczby e

Jeżeli chcemy skorzystać z tych funkcji, wykonujemy instrukcję importu:    from math import sin, tan, cos, exp , sqrt