PYTHON


Python – stworzony w latach 90 przez Guido van Rossuma w Centrum Matematyki i Informatyki w Amsterdamie. Jest to język programowania wysokiego poziomu o wszechstronnym przeznaczeniu z bogactwem bibliotek standardowych. Charakteryzuje się czytelnością i przejrzystością kodu źródłowego oraz jednolitością i szybkością tworzenia kodu. Może być stosowany w każdym systemie operacyjnym i nadaje się znakomicie do typowych zastosowań w zakresie różnych obliczeń i przetwarzania danych. Pozostawia programiście wiele swobody. Python rozwijany jest jako projekt Open Source zarządzany przez Python Software Foundation.


  INTERPRETERY

Jython (Java), IronPython (.NET), ActivePython, PyPy W systemach opartych na Linuksie interpreter Pythona jest standardowo zainstalowany. W systemach Microsoft Windows należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie.


  Przykład polecenia:    C:\Python27\python.exe nazwa_pliku.py


Ponieważ w pisaniu kodu istotną rolę spełniają wcięcia, które określają bloki programu wygodnie jest użyć odpowiednich edytorów np. IDE Geany lub PyCharm. Obydwa programy działają na platformie Linux i Windows. Instrukcje złożone (bloki) w Pythonie musza zawierać nagłówek zakończony dwukropkiem, a wchodzące w skład bloku instrukcje muszą być wcięte w stosunku do nagłówka. Wcięcia podczas tworzenia kodu źródłowego w jakimś edytorze można tworzyć przy pomocy tabulatora albo spacji, przy czym ilość tabulacji bądź spacji jest nieistotna i w każdym bloku może być inna. Ważne jest aby w jednym bloku wszystkie instrukcje były jednakowo zagnieżdżone czyli miały takie same wcięcia. Inaczej interpreter wskaże błąd.

W języku Python nie występuje deklaracja zmiennej. Instrukcja przypisania determinuje typ zmiennej.


Zmiennym przypisujemy wartości za pomocą liczb, znaków, wyrażeń matematycznych lub logicznych.