PROCESSING - podstawowe instrukcje


 INSTRUKCJA WARUNKOWA

   if (warunek)
   { instrukcje; }
  else
   { instrukcje; }


 INSTRUKCJA POWTARZANIA „DLA”

   for(wartość_początkowa; warunek; krok_pętli)
   { instrukcje; }


 INSTRUKCJA POWTARZANIA „DOPÓKI”

   while (warunek)
   { instrukcje; }


 PROCEDURY GRAFICZNE 2D

  punkt   point(x, y)
  odcinek   line (a, b, c, d)
  trójkąt   triangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3)
  czworokąt   quad(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4)
  prostokąt   rect(x, y, s, w)    (x,y) – lewy, górny róg, s – szerokość, w - wysokość
  elipsa   ellipse(x, y, r1, r2)    (x,y) – środek elipsy, r1, r2 – promienie
  łuk   arc(x, y, r1, r2, alfa, beta)    alfa – kąt początkowy, beta – kąt końcowy
  krzywa Beziera   bezier(x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3)
  krzywa Catmull-Roma   curve(x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3)