PROCESSING


 DZIAŁANIA MATEMATYCZNE

  +     dodawanie
  +=     skrócone dodawanie
       odejmowanie
  −=     skrócone odejmowanie
  *     mnożenie
  *=     skrócone mnożenie
  /     dzielenie
  /=     skrócone dzielenie
  %     reszta z dzielenia całkowitego
  ++     inkrementacja
  −−     dekrementacja


 TYPY DANYCH

  int     - liczba całkowita
  float     - liczba zmiennoprzecinkowa
  byte     - liczba 1-bajtowa
  boolean     - zmienna logiczna (true/false)
  color     - zmienna do przechowywania wartości koloru
  char     - zmienna znakowa (wartość podajemy w apostrofach)
  string     - zmienna tekstowa (łańcuch znaków, wartość podajemy w cudzysłowach)


 TABLICE

   jednowymiarowa:   int[] nazwa = new int[60];
  // pierwszy element to tab[0],
  // ostatni element to tab[59]!
   dwuwymiarowa:   float[][] nazwa = new float[100][100];