PROCESSING


 ORGANIZACJA EKRANU 2D I 3D


Obszar graficzny określają osie x, y i z o orientacji pokazanej na rysunku.

Rysunki 2D tworzone są w oknie graficznym, które odpowiada jednej ćwiartce układu współrzędnych, ale z przeciwnym zwrotem osi Y.

W zależności od rozdzielczości ekranu, ustalonej w systemie komputera maksymalne, okno graficzne może mieć różne wymiary np. 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1929x1440 itp. Jest to też uwarunkowane sprzętowo i związane z możliwościami karty graficznej oraz obsługującego ją sterownika. PRZESUNIĘCIE RYSUNKU W OKNIE GRAFICZNYM