PROCESSING


Processing jest językiem programowania opartym na języku Java. Projekt został zainicjowany w 2001 roku przez Bena Fry (Massachusetts Institute of Technology) i Casey’a Reas (University of California, Los Angeles). Przeznaczony jest przede wszystkim do tworzenia grafiki, animacji, aplikacji związanych z multimediami, ale nie tylko. Dzięki możliwości pisania w tym środowisku programów w Javie mogą być realizowane algorytmy o wysokim stopniu trudności i zaawansowania. W języku Processing można uzyskać świetne efekty wizualne poprzez uproszczenie skomplikowanych i pracochłonnych konstrukcji programowania graficznego w języku Java, w którym Processing jest zaimplementowany. Processing rozwijany jest jako projekt Open Source (www.processing.org). Wyróżnia się wręcz ascetyczną budową składni, a jednocześnie wielką skutecznością. W środowisku języka Processing można też tworzyć programy i aplety Javy. Pozwala tworzyć aplikacje na systemy Windows, MacOs, Linux i Android. Dla systemu Windows wystarczy pobrać paczkę .zip dla wersji 32 lub 64-bitowej i po jej rozpakowaniu można od razu uruchomić program bez żadnej instalacji. W systemie Linux pobieramy paczkę tar.gz i w konsoli wpisujemy polecenie tar xvfz processing-xxx.tgz, gdzie xxx jest numerem wersji programu np. 3.0. Następnie przechodzimy do właściwego katalogu (cd processing-xxx) i uruchamiamy program poleceniem ./processing. W systemach Mac OS postępujemy tak jak w systemie Windows, ale po rozpakowaniu pliku .zip przeciągamy program do folderu Applications, a jeśli jest to niemożliwe to na pulpit.

  STRUKTURA PROGRAMU (przykład)

   void setup() // funkcja inicjująca
  {
  size(800,800); // rozmiar okna graficznego
  vstrokeWeight(1); // grubość pisaka
  noFill(); // brak wypełnienia
  noLoop();
  }
  void draw()
 // procedura rysowania, wykonywana jest wielokrotnie,
 // aż do zamknięcia okna, funkcja noLoop() likwiduje powtarzanie
  {
  int px=300, py=300, co=5;
  for (int i=50; i>1; i--) circle(px,py,i*co);
  }
  void circle(int a, int b, int r) // procedura własna
  {
  ellipse(a,b,r,r);
  }