Sala z akcesoriami, na podłodze dalekopis (dawny fax).
Room with accessories, on the floor teletype (former fax).