LAZARUS


 KONWERSJE

Liczba całkowita (x: integer)  →  Tekst (s: string)
  s := IntToStr(x);
label1.caption := IntToStr(alfa);


Liczba rzeczywista (a: real)  →  Tekst (s: string)
  s := FloatToStr(x);
label2.caption := FloatToStr(liczba);


Istnieje też rozszerzona wersja tej konwersji FloatToStrF dzięki której można precyzyjnie ustalić format zamiany.
  s := FloatToStrF(liczba, format, precyzja, ilość cyfr po przecinku);
label3.caption := FloatToStrF(x, ffFixed, 100, 2);
ffFixed jest stałą określająca format wydruku, tu w postaci (znak)cyfry.cyfry


Tekst (s: string) →  Liczba całkowita (x: integer)
  x := StrToInt(s);
alfa := StrToInt(edit1.text);


Tekst (s: string) →  Liczba rzeczywista (a: real)
  a := StrToFloat(s);
zm := StrToFloat(edit2.text);


 INNA KONWERSJA liczby rzeczywistej (r) do zmiennej tekstowej (t)

 WYDRUKI W OSOBNYCH WIERSZACH

1) na etykiecie Label

 Label1.caption:=””;
 for n:=1 to 15 do
  Label1.caption := Label1.caption + #10 + IntTostr(n);

”” oznacza tekst pusty, między cudzysłowami nie ma żadnej spacji!
#10 to znak specjalny oznaczający zmianę linii

2) bez etykiet – bezpośrednio na formularzu

 for n:=1 to 15 do
   form1.canvas.textout(50, 50+n*20, IntTostr(n));

n*20 oznacza odstęp między liniami wydruku, który jest uwarunkowany rozmiarem
czcionki, dla większej czcionki stałą 20 należy odpowiednio zwiększyć