LAZARUS


Tak proponuje Lazarus:
project1.lpi
unit1.pas

Zalecamy tak:
p_nazwa.lpi
u_nazwa.pas

Mimo, że plik projektu (lpi) i plik źródłowy (pas) mają różne rozszerzenia, to nie należy nadawać im takich samych nazw. Dlatego warto rozróżnić te nazwy dodając przedrostki np. p_ (jak „project) i u_ (jak „unit”) + nazwa własna.