LAZARUS


Lazarus – zintegrowane środowisko programistyczne oparte na kompilatorze Free Pascal. Jest to wzorowane na Delphi wizualne środowisko z biblioteką Lazarus Component Library (LCL), która jest odpowiednikiem VCL. Językiem wewnętrznym Lazarusa jest Object Pascal.


Wielu użytkowników twierdzi, że pomimo czasami pewnych kłopotów z kompilacją Lazarus przewyższa Delphi. Posiada bowiem komponenty do baz danych SQL, SDF i DBF, świetny komponent TSynEdit, który obsługuje podświetlanie składni, a także możliwość eksportowania kodu źródłowego do formatu html. Niektóre składniki mają nawet więcej możliwości niż w Delphi. Program napisany w Lazarusie można skompilować dla dowolnego procesora i systemu operacyjnego (Windows, Linux, MacOS). Lazarus jest jednym z niewielu narzędzi do tworzenia programów na palmtopy (personal digital assistant).


Lazarus jest udostępniony na licencji GNU/GPL, jest całkowicie bezpłatny. Komponenty, które zamiennie będziemy nazywać obiektami, poprzez nadawanie im odpowiednich właściwości i przypisywaniu zdarzeń umożliwiają tworzenie rozbudowanych aplikacji. Tak naprawdę, to obiekty używane są przez komponenty jako typy swoich właściwości. Standardowe obiekty to TBitmap, TBrush, TCanvas, TFont, TList, TPen, TPicture, Tprinter, TStrings.


Podstawą tworzonego projektu jest formularz (Form), na którym umieszcza się komponenty. Okno formularza staje się potem oknem uruchomionego programu. Bardzo przydatnym narzędziem w konstruowaniu projektu jest Inspektor obiektów. Inspektor obiektów Lazarusa oprócz standardowych operacji „Właściwości” i „Zdarzenia” posiada jeszcze dodatkowe zakładki „ Ulubione” i „Ograniczenia”. Okno „Inspektora” przywołuje się przyciskiem, F11.