KONKURS INFORMATYCZNY

dla szkół podstawowych

INFORMACJA

W roku szkolnym 2019/2020 nie ma już gimnazjów. Funkcjonują 8-klasowe szkoły podstawowe. W związku z tym powróci prawdopodobnie dawna formuła konkursów informatycznych dla tego poziomu edukacji. W roku 2002 MIKOM wydało moją książkę „Zadania konkursowe z informatyki”. Nakład już się dawno wyczerpał i wydawnictwo Mikom już nie istnieje, natomiast na stronach organizatorów konkursów w wykazie polecanych książek znajduje się do tej pory moja pozycja. Ponieważ treści tamtego wydania nie spełniają już teraźniejszych wymogów, chociażby ze względu na postęp technologii, zmodyfikowałem zawartość dostosowując ją do obecnych standardów. Zadania rozwiązywane są przy użyciu aplikacji Microsoft i w kilku językach programowania: C++, Python, Processing, Pascal, MS Small Basic. Książka dostępna jest bezpłatnie w wersji pdf.

   Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie oraz kopiowanie fragmentów i całości w celach edukacyjnych.

   Marek Luliński 

PLIKI PDF