JAVASCRIPT


  FUNKCJE

Funkcja to zblokowany ciąg instrukcji umożliwiający wielokrotne ich stosowanie z różnymi parametrami. Funkcja to inaczej podprogram. Funkcję deklarujemy w następujący sposób:

  function nazwa_funkcji (parametry)

Funkcja składa się z:
• nazwy,
• listy argumentów zwanych parametrami umieszczonych w nawiasach okrągłych ( )
• ciała, czyli instrukcji JS zamkniętych w nawiasach klamrowych, { }
• z polecenia „return”, zawartego w ciele funkcji, które zwraca wynik działania funkcji

Przykład:

function do_kwadratu(liczba)
{
  var w=liczba*liczba;
  return w;
}

Funkcja może nie mieć żadnych parametrów, ale musi posiadać nawiasy okrągłe:

  function nazwa_funkcji()

Polecenie „return” zwraca wynik, o ile funkcja taki wynik generuje.


  WYWOŁYWANIE FUNKCJI W HTML

Funkcję JS można uruchomić w kodzie html przynajmniej na dwa sposoby:
1) automatycznie, po załadowaniu strony poprzez zdarzenie onLoad w sekcji <body>
  <body onLoad = ”nazwa_funkcji()”>
2) poprzez naciśnięcie przycisku albo kliknięcie na napis
  <input type = "button" value = "uruchom" onClick = "nazwa _funkcji()">