JAVASCRIPT


  INSTRUKCJA WARUNKOWA „IF”

 if (warunek) instrukcja;
  if (warunek) instrukcja; else instrukcja;
  if (warunek) {instrukcje}
  if (warunek) {instrukcje} else {instrukcje}


  SKRÓCONA INSTRUKCJA „IF”

  (warunek) ? {instrukcje} : {instrukcje}

Instrukcja ta zastępuje polecenie „if”, które miałoby postać:
if (warunek) {instrukcje} else {instrukcje}Przykład (kompletny kod HTML i JS):
<html >
<head >
<script type="text/javascript">
var c = null;
function czas()
{
var dat =new Date();
var dz =dat.getDate();
var mies =dat.getMonth()+1;
var rok =dat.getFullYear();
var godz =dat.getHours();
var min =dat.getMinutes();
var sek =dat.getSeconds();

godz=godz + ((min<10)?":0":":") + min;
// skrócony "if" - dopisanie zera z dwukropkiem albo samego dwukropka
godz=godz + ((sek<10)?":0":":") + sek;
// skrócony "if" - dopisanie zera z dwukropkiem albo samego dwukropka
if (mies<10) {mies="0"+mies;}
// dopisanie zera, jeśli nr miesiąca jest jednocyfrowy
if (dz<10) {dz="0"+dz;}
// dopisanie zera, jeśli nr dnia jest jednocyfrowy

document.getElementById ("pokaz"). value=
" DATA:" + dz + "." + mies + "." + rok + " | CZAS: " + godz;
c = setTimeout("czas()", 1000);
}
</script >
</head >
<body onLoad="czas()">
<input type="text" id="pokaz" size="40"
style="color:blue; font size:20px; ">
</body >
</html >


Wynik działania skryptu wyświetlany jest w polu tekstowym „input”, którego ID to ”pokaz”: W funkcji „czas()” zastosowany został uchwyt do tego elementu „input” i nadanie mu wartości

  document. getElementById("pokaz"). value = ... ;

W skroconej wersji „if” należy zwrócić uwagę na różne znaczenie dwukropków.

  godz = godz + ((min<10)? ":0" : ":") + min;


  INSTRUKCJA WARUNKOWA „SWITCH”

Instrukcja „switch” służy do zastąpienia wielu instrukcji „if” wówczas, gdy trzeba wybrać odpowiedzi na pytanie jaką wartość ma podane wyrażenie.

switch(wyrażenie)
{
case wartość1: instrukcje1; break;
case wartość2: instrukcje2; break;
case wartość3: instrukcje3; break;
case wartość4: instrukcje4; break;
case wartość5: instrukcje5; break;
case wartość6: instrukcje6; break;
default: instrukcje7;
}


Przykład:

switch (los)
{
case 11: document.write(” Wylosowałeś samochód.”); break;
case 27: document.write(” Wylosowałeś książkę.”); break;
case 35: document.write(” Wylosowałeś gumę do żucia.”); break;
default: document.write(” Niczego nie wygrałeś!”); break;
}