JAVASCRIPT


JavaScript jest obiektowym językiem skryptowym używanym głównie w projektowaniu stron internetowych i interpretowanym w środowisku przeglądarki internetowej, ale może być również używany do tworzenia samodzielnych aplikacji. Microsoft udostępnia biblioteki do tworzenia aplikacji JS w środowisku Windows Scripting Host. JavaScript został wynaleziony przez Brendana Eicha w 1995 roku i opracowany przez Netscape. W 1996 roku ECMA rozpoczęła prace nad specyfikacją językową. ECMAScript6 wydany w 2015 roku jest najnowszą oficjalną wersją JavaScript.


ECMA
Europejskie Stowarzyszenie Normalizacji Systemów Informatycznych i Komunikacyjnych, stowarzyszenie zostało założone w 1961 roku i opracowuje standardy dla systemów informatycznych. Członkami ECMA są firmy produkujące, sprzedające lub rozwijające systemy informatyczne telekomunikacyjne w Europie


Skrypt ECMA
ECMAScript jest obiektowym, standaryzowanym obiektowym językiem programowania ECMA, którego najbardziej znane implementacje to JavaScript, JScript i ActionScript.


ES2015
W 2015 r. wprowadzono kolejną, 6 wersję EcmaScript. Wprowadzonoklasy, moduły, funkcje strzałek, poprawiono kilka nieścisłości, które wystąpiły w ES5 . Ta wersja nosi nazwę ES6 lub ES2015. ES2015 wprowadził dwa ważne nowe słowa kluczowe JavaScript: let i const. Dotychczas JavaScript miał dwa rodzaje zakresu: globalny zakres i zakres funkcji wykonywanych przez słowo kluczowe var.

Przykład 1

var x = 2018;
// zmienna "x" jest globalna, może być używana wszędzie
function fff()
{
// zmienna "x" może być również użyta w tej funkcji i ma wartość "2018"

Przykład 2

function fff()
{
var x = 2018;
// można tu użyć zmiennej "x", jest to zmienna lokalna
}
// zmienna "x" poza funkcją jest niezdefiniowana i nie może być używana,
// o ile nie zadeklarowano jej gdzie indziej

Przykład 3

{
var x = 2018;
}
// zmienna "x" może być również używana poza tym blokiem
{
let y = 2019;
}
// zmienna "y" poza blokiem nie jest dostępna,
// o ile nie zadeklarowano jej gdzie indziej

Przykład 4

var x = 100;
// tutaj x wynosi 100
{
var x = 200;
// tutaj x wynosi 200
}
// tutaj x jest również 200, nawet jeśli jest poza blokiem
var y = 100;
// tutaj y wynosi 100
{
let y = 200;
// tutaj y wynosi 200
}
// y jest równe 100, ponieważ znajduje się poza blokiem

Przykład 5

var k = 7;
for (var k = 0; k < 100; k++)
{
}
// tutaj k równa się 100
let j = 7;
for (var j = 0; j < 100; j++)
{
}
// tutaj j równa się 7

Jeśli piszesz kod w ES6, możesz przekonwertować go do ES5 używając kompilatora Babel. Babel konwertuje wszystkie konst i pozwala na var, funkcje strzałek na normalne funkcje, klasy na dziedziczenie prototypów, itp. Kod w ES6 może być konwertowany do ES5 za pomocą kompilatora Babel. Pozwala to na zapisanie kodu w nowym standardzie i korzystanie z udogodnień bez obawy o kompatybilność.


 UMIESZCZANIE SKRYPTU

  <script>
  instrukcje JavaSCript;
  </script>

Skrypt można praktycznie umieścić w dowolnym miejscu dokumentu HTML, ale z różnych względów zaleca się umieszczanie w sekcji w sekcji <HEAD>.

  <html>
  <head>
  <script type="text/javascript">
  kod skryptu;
  </script>
  </head>
  <body>
  </body>
  </html>

Skrypt można też zapisać w osobnym pliku z rozszerzeniem .js, w którym cały kod piszemy już oczywiście bez znaczników <script> , </script>, gdyż są to elementy html.

  <html>
  <head>
  <script type="text/javascript" src="nazwa_pliku.js">
  </script>
  </head>
  <body>
  </body>
  </html>