C++


  INSTRUKCJE ITERACYJNE

Iteracja (łac. iteratio – powtarzanie) – czynność powtarzania (najczęściej wielokrotnego) tej samej instrukcji (albo wielu instrukcji) w pętli.

  PĘTLA „do … while”
(„wykonuj … dopóki”)

    do { instrukcje } while (warunek);

Stosujemy ją wówczas, gdy nie znamy dokładnej ilości powtórzeń, ale chcemy, aby podana instrukcja wykonała się chociaż jeden raz. Instrukcje są wykonywane tak długo, dopóki podany warunek jest prawdziwy.
Przykład:

  ile=0;
  do
   {
   cout << ”Liczba=”;
   cin >> liczba;
   if (liczba>0)
   {suma+=liczba;ile+=1;)
   }
   while (liczba!=0);
   srednia=suma/ile;
   cout.precision(2);
   // ilość miejsc po przecinku
   cout<<fixed<<srednia;
   // fixed-manipulator wydruku


  PĘTLA „while” („dopóki”)

    while (warunek) { instrukcje }

Stosujemy ją wówczas, gdy nie znamy dokładnej ilości powtórzeń, ale możliwe, że podana instrukcja nie będzie wykonana ani razu. Instrukcje są wykonywane tak długo, dopóki warunek jest prawdziwy.
Przykład:

   float x;
   cout << ”Podaj współczynnik liczbowy.”;
   cin >> x;
   while (x<= 0 || x>=1)
   {
   cout << ”Podana wartość jest niepoprawna.”;
   cout << ”Podaj liczbę z przedziału (0; 1)”;
   cin >> x;
   }