C++


 INSTRUKCJA WARUNKOWA „IF”

 if (wyrażenie) instrukcja;

 if (wyrażenie) instrukcja_1; else instrukcja_2;

 if (wyrażenie) {instrukcje} else {instrukcje};

W wyrażeniach logicznych używamy operatorów porównawczych ==,!=, <, >, <=, >=
(równe, różne, mniejsze, mniejsze, większe, mniejsze lub równe, większe lub równe) oraz operatorów logicznych && (and) i || (or).

Przykłady:

   if (a>b) cout <<”Pierwsza liczba jest większa od drugiej.”;
   else
   if (b>a) cout <<” Druga liczba jest większa od pierwszej.”;
   else
   cout <<”Liczby są równe.”;


   if ((a>=b) && (b>=c)) cout<< ” Pierwsza liczba jest największa.”;


 INSTRUKCJA WARUNKOWA „SWITCH”

Jest to instrukcja, która umożliwia sprawdzenie wielu warunków bez konieczności pisania wielokrotnie instrukcji if.
Przykład:

   srand(time(NULL)); // uruchomienia generatora losowania
   los = rand() % 100 + 1; // losowanie liczby od 1 do 100
   switch (los)
   {
     case 11: cout<< ”Wylosowałeś samochód.”; break;
     case 27: cout<< ” Wylosowałeś książkę.”; break;
     case 35: cout<< ” Wylosowałeś gumę do żucia.”; break;
     default : cout<< ”Niczego nie wygrałeś!”;break;
   }