C++


Język C++ został zaprojektowany przez Bjarne’a Stroustrupa jako następca C, rozbudowany głównie o obiektowość. Język w fazie tworzenia nazywał się roboczo „C z klasami”. W latach 90-tych zyskał dużą popularność zarówno w programowaniu systemowym jak i użytkowym. C++ jest uznawany za jeden z najlepszych języków do programowania obiektowego. Programiści wybierają język C++, jeżeli wymagana jest najwyższa wydajność, bezpośredni dostęp do systemu i niezawodność. C++ wpłynął znacząco na późniejsze języki jak Java, czy PHP, które mają wiele wspólnych cech syntaktycznych.


  KOMPILATORY, EDYTORY, ŚRODOWISKA JĘZYKA C++

Windows
Dev-C++, C++ Builder, Code::Blocks, Turbo C++, Dev-C++, Eclipse, Watcom C++, NetBeans, Intel C++ Compiler, Magic C++, Ulitmate++, Borland C++, Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Studio
Linux
g++, Eclipse, Code::Blocks
przykład kompilacji z konsoli:
    g++ -o moje moje.cpp
uruchomienie:
    ./moje

  PRZYKŁAD KODU

   #include <iostream>
   using namespace std;
   int suma(int x, int y)
   {return x+y;}
   main()
   {
   int a, b;
   system(”CLS”);
   cout<< ”I liczba= ”;
   cin>> a;
   cout<<”II liczba= ”;
   cin>> b;
   cout<<a<<”+”<<b<<”=”<<suma(a,b);
    system(“PAUSE”);
   return 0;
   }

Dyrektywy include pisane na początku programu dołączają biblioteki. #<include iostream> dołacza bibliotekę wejścia/wyjścia (input otput stream). Dyrektywy include są pisane na początku programu Słowo kluczowe using namespace pozwala na użycie w całej przestrzeni programu załączonej biblioteki. Dzięki temu nie trzeba będzie przywoływać jej przy każdym użyciu instrukcji. std oznacza użycie instrukcji obsługi klawiatury i monitora (stream display).